77500

Mumbai Gray Throw Blanket

Size

Measures:
35.4 x 59”
0.90 x 1.50 m